paszport łomianki

Łomianki fotograf
paszport łomianki
149

Views

rozrywka (6)Rola, jaką odgrywa istota sportu, jak i również rekreacja w świadomości funkcjonującej społeczności lokalnej danego regionu, uzależniona jest od zróżnicowanych czynników. Nie ulega jednak wątpliwości, iż w ciągu ostatnich lat coraz częściej zyskują one na znaczeniu, wydatnie wspierając ludzki byt. Jak pisze B. Ryba ,,kultura fizyczna powinna być w związku z tym traktowana w skali kraju oraz na poziomie samorządów terytorialnych w strategiczny sposób?, pozwalający ustalać priorytety w kształtowaniu jej samej, tak aby można było określić dany zasięg planowanych przekształceń organizacyjnych, poza tym dystrybucję materiałów i zasobów ludzkich, prawidłowe rozmieszczenie kompetencji oraz synergię, czyli zasady współdziałania różnych podmiotów w nowej sytuacji zarządzania sportem, jak oraz również rekreacją. Na szczególną uwagę zasługuje postać trenera. Jest to najważniejsza osoba, po rodzicach, dla młodego człowieka. To on wyznacza drogi bądź kierunek dalszego rozwoju zawodnika, często także staje się powiernikiem problemów rodzinnych i osobistych młodego człowieka.

Ciekawe artykuły:

Review Overview
User Rating:
0/5
(144 votes)