Escape room dla firm

Zdjęcia do dokumentów warszawa bielany
Escape room dla firm
127

Views

Zadania i wyzwania dla pracowników

Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników chciałaby, aby jego zespół był kompetentny i zgrany. Każda firma ma swoją określoną hierarchię. Ważne jest aby wszyscy znali swoje miejsce i wiedzieli na kogo mogą liczyć, do kogo mogą zwrócić się z pytaniem, prośbą czy komu mają oddelegować obowiązki.
Fantastycznym sposobem na sprawdzenie kompetencji pracowników, wyłonienie liderów, określenie piramidy osób zatrudnionych, jest postawienie przed nimi zadania. Escape room dla firm jest jedną z możliwości aby to zrobić. Tego typu gra pozwala również na przewartościowanie dotychczasowej opinii o osobach, które być może nie do końca znamy, czy też coś o nich wiemy, ale nie jesteśmy pewni swojego osądu. Sytuacje niecodzienne wymuszają na nas uruchomienie pokładów kreatywności, jeśli tylko takie posiadamy. W końcu znamy siebie na tyle, na ile nas sprawdzono.
Zawsze na czele grupy objawi się lider, który pociągnie zespół za sobą i określi na podstawie dotychczasowej wiedzy o kolegach, kto jaką funkcję ma pełnić przy wykonywaniu zadania. Na pewno znajdą się też osoby, które bez piśnięcia poddadzą się woli innych i z pokorą przyjmą wyznaczone im do osiągnięcia cele. Buntowników i osób negujących wszystko, też można doświadczyć.
Escape room Warszawa to sposób na rozrywkę, spędzenie czasu wolnego ale i na integrację zespołów. Niby zabawa, a tak wiele może powiedzieć o poszczególnych jednostkach, jak i o całej grupie zaangażowanej w grę. Jest to nieoczywiste narzędzie poznawania osób i ich zachowań. Warto je praktykować.

Review Overview
User Rating:
0/5
(86 votes)